background

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sigortalı olan kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan bir poliçedir.
SGK’nın sunduğu sağlık hizmeti, her özel hastanenin maliyetini karşılayamayabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olarak daha ciddi sağlık durumlarında nitelikli bir SGK anlaşmalı özel hastaneden yararlanmak için devasa ücretler ödemenizin önüne geçer. Kısacası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, hem ayakta tedavi hem de yatarak tedavi hizmetlerinde SGK’nın karşıladığı bedelin üstünü tamamlayan bir poliçedir. Böylelikle kendinizi ve sevdiklerinizi daha güvenli bir geleceğe hazırlayabilir, olası sağlık sorunlarına çözümler bulabilirsiniz.


TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI


Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sunulan ana teminat seçenekleri, hemen hemen tüm sigorta şirketleri için geçerlidir ve tıpkı özel sağlık sigortasında olduğu gibi, 2 başlık altında değerlendirilmektedir. Bu teminatlar ayakta tedavi teminatı ve yatarak tedavi teminatı olmak üzere sınıflandırılır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sunulan ayakta tedavi teminatı şu durumları karşılar:
 

 • Doktor muayeneleri.
 • Fizik tedavi masrafları.
 • Röntgen.
 • Tanı koyma.
 • Tahlil.
 • Laboratuvar hizmetleri.
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sunulan yatarak tedavi teminatları ise şu şekilde belirlenmiştir:
 • Acil durum ihtiyaçlarından doğan masraflar.
 • Cerrahi ve dahili operasyonlar.
 • Kemoterapi.
 • Radyoterapi.
 • Diyaliz.
 • Koroner anjiyografi.
 • Küçük müdahalelerden dolayı ortaya çıkabilecek masraflar.
 • Oda, yemek ve refakatçi giderleri.
 • Yoğun bakım gerektirecek durumlardan kaynaklanan ihtiyaçlar.


Hemen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Online Teklif Al

Çözüm Ortaklarımız